Reklamation

Reklamationsfrist: 

Ved transportskade skal reklamation foretages med det samme ved modtagelse. 

Ved fabrikationsfejl opretholdes der 12 måneders reklamationsfrist (B2B), og følgende skal meddeles: Reklamation skal ske til hello@magni.dk

Inkludér venligst i e-mailen:

  •  Fakturanummer
  • Kundenummer
  • Kontaktperson og telefonnummer
  • Beskrivelse af fejlen, gerne fotografier

Fabrikationsfejl

Såfremt der opstår fejl eller skader, der vurderes at skyldes fabrikationsfejl, kan du være dækket af Magni ApS´ reklamationspolitik. Før returnering kan finde sted, skal der oprettes en reklamation ved skriftlig henvendelse med dokumentation, billeder og fakturakopi.

Øvrige fejl og mangler

Reklamationsretten dækker ikke skader, der er følge af ukyndiges indgreb i apparater, opstået som følge af fejl eller skade på tilsluttet apparat, opstået som følge af anden pludselig skade (eksempelvis tab), der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, opstået under transport eller ved force majeure, ild, vandskade eller forkert brug. Batterier, strenge, efterjustering/indstilling og andre forbrugsstoffer er heller ikke dækket. 

Transportskade 

Det er vigtigt at undersøge forsendelsen inden kvittering, så en eventuel tilstedeværende/mistænkt transportskade kan påtales og reklameres straks over for transportøren. Vi henviser normalt til transportøren, men kan efter omstændighederne vejlede ved henvendelse til hello@magni.dk

Reparation og Reservedele

Idet forbrugsstoffer og reservedele ikke er dækket af reklamationspolitikken, kan det ikke garanteres at disse er tilgængelige..