Konkurrencebetingelser

Magni afholder en lang række konkurrence både på Instagram og Facebook. Konkurrencerne på Facebook og Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook og Instagram, da konkurrencerne afholdes af Magni ApS. Konkurrencerne foregår på Magni’s Facebook ( www.facebook.com/MagniToys) og Magni’s Instagram ( www.instagram.com/magni_danish_design).

Deltagelse i konkurrencerne


For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Magni’s medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrencens forløb


Alle konkurrencer løber over en given konkurrenceperiode. Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Magni kan ikke garantere, at serveren til enhver tid er tilgængelig.
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til hello@magni.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Magni ApS inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Magni ApS retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Magni ApS.
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Magni afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Magni afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Øvrig information


Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Magni ApS, Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby eller hello@magni.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.

Desuden kan du læse om vores regler for databeskyttelse her.